SİTE KULLANIM KOŞULLARI

“www.projebir.com” sitesinin (“Site”) tüm hakları “ PROJEBIR ZEYNEP MURSALOGLU SEKERALP ORTAKLIGI ”’na ait olup Site’nin Kullanıcılar ve Müşteriler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. İnternet sitemizi kullanmadan önce “Kullanım Koşulları”nı dikkatlice okumanız rica olunur. PROJEBİR, bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz. Ancak eğer böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız.  

Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere PROJEBİR, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. PROJEBİR’in Site Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Site’de yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site’nin kullanılması ile kabul edilmiş addolunur.

İnternet sitemizi kullanmak ve alışveriş yapmak ile 18 yaşından büyük olduğunuzu, sözleşmeyi okuduğunuzu, ve sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Site’ye giriş yapan, Site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Site’ye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm müşteri ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan “projebir.com” Site Kullanım Koşulları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu yukarıda anılan “Kullanıcı” ifadesi, herhangi bir şekilde Site’ye giriş yapan, Site’yi kullanan, inceleyen veya bilgisayar aracılığıyla Site’ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

Hizmet İçeriği:

PROJEBİR ZEYNEP MURSALOĞLU ŞEKERALP ORTAKLIĞI’NIN sunmuş olduğu hizmet, “projebir.com” sitesinden satışa sunulan ürünlerin; Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra Müşteri’ye gönderilmesidir. “www.projebir.com” web sitesi üzerinde sunduğu ürün ve hizmet fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Firma bu hizmetlerden, teknik arıza dışı yararlanılacağını taahhüt eder.

Genel Koşul ve Hükümler:

PROJEBİR, Sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

Site’ye ait her türlü tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan sesler, bilgiler, metinler, resimler, “www.projebir.com”a ait markalar, logolar, tasarım, ticari takdim şekli, ikonlar, görsel veya işitsel imgeler, video klipler, tasarımlar, kataloglar, dosyalar, listeler, datalar, kodlar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran PROJEBİR ZEYNEP MURSALOĞLU ŞEKERALP ORTAKLIĞI’nın mülkiyetindedir. Kullanıcı/Müşteri, şirketin mülkiyetine tabi fikri ve sınai mülkiyet haklarını PROJEBİR’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, kopyalayamaz, yayınlayamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda PROJEBİR’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Site üzerindeki hizmetlerden yararlanılması, kullanıcılara fikri mülkiyet hakları üzerinde hak vermez Kullanıcılar’ın, üçüncü kişilerin veya PROJEBİR’in fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacak olup, PROJEBİR’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. PROJEBİR sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

PROJEBİR mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, Site’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcıların Siteye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

Sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla Site’ye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

PROJEBİR, Site Kullanım Koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcılar’ın Site’ye erişiminin engellenmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Site’nin kullanılması, Site’de sunulan veya sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar (malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcılar’ın veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili PROJEBİR’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle PROJEBİR’den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanım Koşulları bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Verilerin Paylaşımı:

Kullanıcı tarafından “www.projebir.com” sitesi üzerinden satın alma işlemi sırasında paylaşılan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgiler; işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, “www.projebir.com” sitesinin işleyişi için gerekli uygulamaların yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatiksel çalışmalar yapılması amacıyla “PROJEBIR ZEYNEP MURSALOGLU SEKERALP ORTAKLIĞI” şirketi “projebir.com” tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

“PROJEBIR ZEYNEP MURSALOGLU SEKERALP ORTAKLIĞI”, “projebir.com” sitesi üzerinde kullanıcılardan alınan, isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi, kişisel (gizli) bilgileri kullanıcının onayını almaksızın herhangi 3. kişiler ile paylaşmayacağını belirtir.

Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcılar’ın Site’den kesintisiz bir şekilde faydalanabilmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, işbu Politika ve Sözleşme ile düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, kullanıcıların satınalma sırasında paylaştığı bilgilerin doğruluğuna ilişkin kimlik doğrulamalarının yapılması, Kullanıcı’nın veri güvenliğinin sağlanması, Hizmetler’in devamlılığı açısından Şirket’in birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması, kesintisiz müşteri desteği ve teknik desteğin sağlanması, Şirket’in veya iş ortaklarının Hizmetler’in sağlanması ve geliştirilmesi için Kullanıcı’nın verilerinden istatistiki veriler oluşturulması, Şirket’in kanun ve yönetmelikten doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve mevcut veyahut ileride oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

Daha fazla bilgi edinmek için “projebir.com” sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez Politikası’na ulaşabilirsiniz.

“www.projebir.com” yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Kullanıcı, kişisel verilerinin “www.projebir.com” tarafından bu şekilde toplanmasına, saklanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. “www.projebir.com”, söz konusu kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı, kişisel verileri üzerinde sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik ve güncelleme yapma hakkına sahiptir.

Mücbir Sebepler:

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya “projebir.com” sitesinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") “www.projebir.com” sitesinin işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, “www.projebir.com”, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanım Koşulları’nın bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

Uygulanacak Hukuk ve İhtilafların Çözümü:

İşbu Sözleşme’nin uygulanma ve/veya yorumlanmasında oluşacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Delil Sözleşmesi:

İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı ve “projebir.com” kayıtları kesin delil oluşturur. Bu madde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.